Craiova: S-a incheiat proiectul Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural- DRUMS

Marti, 8 decembrie 2015, la Hotel Lido din Craiova, a avut loc conferința de închidere a proiectului  ”Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS” POSDRU/135/5.2/S/132019 proiect ce se finalizează în data de 13 decembrie a anului curent. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5- Promovarea măsurilor active de ocupare DMI 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

La conferință au fost prezenți reprezentanți ai instituției, ai organizațiilor partenere, alți factori interesați de la nivel local precum și membri ai grupului țintă.

În cadrul proiectului derulat de Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională- CREFOP, împreună cu partenerii săi naționali: AJOFM Mureș, Asociația AGORA 2013, AJOFM Satu Mare, R4- Consultanță și Formare Profesională SRL și partenerul transnațional BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, aproximativ 1127  persoane au beneficiat de informare cu privire la oportunitățile de ocupare, 605 persoane au beneficiat de măsuri integrate de ocupare, acestea constând în consiliere pentru piața muncii, formare profesională, evaluarea competențelor profesionale dobândite anterior prin alte căi decât cele formale.

Numai dn regiunea Sud-Vest Oltenia un număr de 6 persoane și-au găsit loc de muncă si alte 56 de persoane au participat la un program de formare în domeniul dezvoltării competențelor antreprenoriale, dintre care 3 vor fi premiați în vederea dezvoltării unei inițiative private.

”Proiectul și-a atins obiectivul prin activitățile derulate, venind în sprijinul unui număr semnificativ de persoane din mediul rural. Ne bucurăm că la nivelul județului Dolj există o cerere mare pentru calificări în diverse domenii și de asemenea, interes pentru dezvoltarea de inițiative private. Astfel,  experții din cadrul Asociației AGORA 2013 au putut să aducă o contribuție valoroasă prin expertiza lor în servicii integrate de ocupare ”, a declarat președinta asociației, domna Dana Cîrstea.