Sfântul Nicolae e sărbătorit azi în bisericile şi casele românilor

Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai populari sfinţi din ţara noastră. El este iubit şi aşteptat cu nerăbdare de toţi oamenii, indiferent de vârstă sau stare socială. Acest sfânt s-a evidenţiat prin bunătate deosebită faţă de cei lipsiţi, ocrotitor al fetelor, ajutător al familiilor numeroase, apărător al celor oropsiţi şi asupriţi, şi călăuzitor pentru cei care se află în călătorie, pe uscat sau pe ape.

Sfântul Nicolae – ocrotitorul celor care călătoresc
Poporul român are mare evlavie faţă de Sfântul Nicolae. Acest lucru reiese şi din statisticile onomastice care indică faptul că peste un milion de persoane poartă numele de Nicolae ori diminutive ale acestuia. De asemenea, întâlnim foarte multe biserici şi mănăstiri care au ca hram tot pe Sfântul Nicolae. Cultul Sfântului Nicolae a reprezentat o trăsătură specifică a evlaviei ortodoxe a poporului român. Marele voievod român, Mihai Viteazul purta în luptele sale pentru unitatea românilor mâna dreaptă din moaştele Sfântului Nicolae, cu care a dobândit multe victorii, care au culminat cu Marea Unire de la 1600 a celor trei Principate Române.