Selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secțiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).

Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresele de web http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-localehttp://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-parlamentare.

Persoanele interesate să devină operatori de calculator se pot adresa în acest sens birourilor județene ale Autorității, ale căror coordonate se găsesc la adresa de web http://www.roaep.ro/prezentare/filiala.

Precizăm că activitatea de operator de calculator este remunerată sub formă de    indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • Să aibă minimum 18 ani împliniţi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • Să fi absolvit învățământul general obligatoriu;
  • Să aibă cunoștințe de bază în tehnologia informației.