Se caută operatori pentru monitorizarea prezenţei la vot

Potrivit prevederilor Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în cadrul proceselor electorale care vor avea loc în anul 2016 va fi utilizat Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenirea votului ilegal.
În spiritul celor arătate mai sus, în vederea implementării sistemului informatic, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene trebuie să asigure identificarea operatorilor de calculator pentru birourile electorale ale secţiilor de votare organizate la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

Persoanele care optează pentru a desfăşura această activitate trebuie să aibă competenţe de bază în tehnologia informatică şi vor fi evaluate, în sesiuni de examinare practică, de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente şi al Institutului Naţional de Statistică.

Totodată, precizăm că operatorii desemnaţi vor primi, pe durata desfăşurării activităţii în cadrul secţiilor de votare, o indemnizaţie stabilită prin Hotărâre a Guvernului.

Având în vedere cele prezentate mai sus, ataşat veţi găsi modelul cererii pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, precum şi materialul de informare pentru persoanele interesate, transmis de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Cererile pot fi depuse direct sau transmise prin poştă la Biroul Judeţean Dolj al Autorităţii Electorale Permanente, la adresa str.Amaradia, nr.93-95, etaj 1, camera 101, municipiul Craiova sau în format electronic la adresa de email bj.dolj@roaep.ro.