Şcoala Gimnaziala „Anton Pann” este partener în proiectul VOLEurope

„We volunteer for Europe ” este un proiect bazat pe dezvoltarea cetățeniei active prin implicarea comunității și încurajarea elevilor să determine schimbări în comunitatea europeană, aceştia devenind astfel conştienți de beneficiile cooperării și a lucrului în echipă. Un alt aspect demn de luat în seama este impactul pozitiv al tuturor acțiunilor de voluntariat, încurajând astfel școlile și tinerii să devină voluntari în cadrul comunităților lor. Acest proiect intenționează să dezvolte competențe de voluntariat în rândul elevilor europeni, precum şi să creeze un sentiment comun de cetățenie europeană, bazat pe înțelegere și toleranță față de diferențele dintre culturi, oameni și religii.
Politica educațională a proiectului urmăreşte dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de conducere, dezvoltarea competențelor transversale, cum ar fi plurilingvismul, competențele digitale și abordări pedagogice inovative centrate pe elev. Totodată, proiectul îşi propune dezvoltarea tinerilor, în special a acelora cu risc de abandon şcolar și cu competenţe de bază reduse, prin creșterea motivației școlare, înțelegerea importanței responsabilității personale, punând accent pe învățarea de tip calitativ şi nu cantitativ.
Toate activitățile au fost concepute pentru a atinge obiectivele proiectului având în vedere necesitatea de a dezvolta următoarele tipuri de abilități: abilitaţi antreprenoriale și de conducere , competențe TIC , dezvoltarea sentimentului de cetățenie, Sărbătorirea „Zilei Mondiale a Pământului „, prin curățarea pădurii; plantarea de arbori ” Copaci Erasmus plus”; Mini Olimpic 2015 „
Aleargă pentru valorile Olimpice”;” Zilele filantropiei”, Acte de caritate interculturale;” Zilele Volutariatului, dezvoltarea competentelor lingvistice  și dezvoltarea dimensiunii culturale europeane și a identității europene.
Proiectul va demara cu seminarul” Utilizarea voluntariatului pentru a preveni părăsirea timpurie a școlii”, activitate de formare a 12 profesori din școlile partenere organizată în perioada 7-11 decembrie 2015 în Craiova, România de către Școala Gimnazială Anton Pann Craiova.
Această primă întâlnire a proiectului va presupune atât întâlniri directe cu membrii Ong-urilor locale ce promovează voluntariatul ca modalitate de prevenire a abandonului şcolar în rândul tinerilor cât şi vizite tematice la Biblioteca Judeţeană Theodor şi Aristia Aman, Muzeul de Artă şi Muzeul de Istorie.