Scenariu rosu pentru scolile din Craiova si Carcea pana pe 19 noiembrie 2020!

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL DOLJ si
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
a adoptat H O T Ă R Â R E A
n r . 47 d i n 0 2 . 1 1 . 2 0 20

„Art. 3 Pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar din localităţile

CRAIOVA şi CARCEA rămâne în vigoare măsura instituită potrivit

Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului

Dolj nr. 36 din 19.10.2020, de suspendare temporară a activităţilor

didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de

învăţământ, cursurile urmând a se desfăşură on-line (scenariul 3).

Măsura se aplică pentru 7 zile, începând cu data de 03.11.2020, ora

00.00, până la data de 09.11.2020, ora 24.00, urmând a fi reevaluate săptămânal, în funcţie de evoluţia epidemiologică.”

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E A n r . 47 d i n 0 2 . 1 1 . 2 0 20

Art. 1 (1) Pentru localităţile SEGARCEA, PODARI, SEACA DE CÂMP şi

TEASC (localităţi unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile

este mai mare 3%o) se pun în aplicare următoarele măsuri în domeniul

sănătăţii publice:

a) se instituie obligaţia de purtare a măştii de protecţie, astfel încât să

acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit

vârsta de 5 ani, prezente în toate spaţiile publice deschise;

b) este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul

cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;

c) este interzisă organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul

drive-in, precum şi organizarea şi desfăşurarea în aer liber a

spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a

altor evenimente culturale;

d) este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care

desfaşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al

produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de

tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;

e) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,

pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate desfăşură doar

pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;

f) este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici

licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

restricţia nu se aplică în cazul agenţiilor Companiei Naţionale „LOTERIA

ROMANA ” S.A. şi a agenţiilor de pariuri sportive.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) rămân în vigoare şi pentru localităţile

CRAIOVA şi CARCEA (localităţi unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile se menţine mai mare 3%o), pentru care au fost instituite

potrivit Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al

judeţului Dolj nr. 36 din 19.10.2020.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) intră în vigoare începând cu data

de 03.11.2020, ora 00.00, şi se vor aplica până la data de 16.11.2020,

ora 24.00, urmând a fi reevaluate, conform prevederilor art. 12 din

Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 856/2020.

Art 2 (1) Pentru localităţile FILIAŞI, BRALOŞTIŢA, BULZEŞTI,

CIQROIAŞI, POIANA MARE, SEACA DE PĂDURE, SECU si -A. ^^^ ^

VARTOP (localităţi unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14

zile este cuprinsă între l,5%o şi 3%o) se instituie următoarele măsuri în

domeniul sănătăţii publice:

a) organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de spectacole

şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30%

din capacitatea maximă a spaţiului;

2

b) este interzisă organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul

drive-in, precum şi organizarea şi desfăşurarea în aer liber a

spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a

altor evenimente culturale;

c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară

activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor

alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul

restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se poate

desfăşura fară a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi

în intervalul orar 06.00 – 23.00;

d) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,

pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate desfăşură fară a

depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar

06.00 -23.00;

e) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în

domeniul jocurilor de noroc este permisă fară a depăşi 30% din

capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 23.00;

restricţia nu se aplică în cazul agenţiilor Companiei Naţionale „LOTERIA

ROMANA ” S.A. şi a agenţiilor de pariuri sportive.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) rămân în vigoare şi pentru localitatea

CELARU (localitate unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14

zile se menţine între l,5%o şi 3%o), pentru care au fost instituite potrivit

Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al

judeţului Dolj nr. 36 din 19.10.202.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) intră în vigoare începând cu data

de 03.11.2020, ora 00.00, şi se vor aplica până la data de 16.11.2020,

ora 24.00, urmând a fi reevaluate, conform prevederilor art. 12 din

Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 856/2020.

/V

(4) începând cu data de 03.11.2020, ora 00.00, pentru localităţile

DOBREŞTI şi VÂRVORU DE JOS (localităţi unde incidenţa

cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a scăzut sub pragul de l,5%o) se

revocă măsurile în domeniul sănătăţii publice care au fost instituite

prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al

judeţului Dolj nr. 36 din 19.10.2020.

Art. 3 (1) Se aprobă documentul propuneri modificare scenarii privind

desfăşurarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar din

judeţul Dolj – Situaţia actualizată la 02.11.2020„, anexat la prezenta

hotărâre, cu aplicabilitate pentru perioadele dispuse de către Direcţia

de Sănătate Publică Dolj, conform anchetelor epidemiologice.

(2) Documentul menţionat la alin. (1) completează şi modifică

documentul aprobat prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru

Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 18 din 10.09.2020, cu

modificările şi completările ulterioare.

3

(3) Pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar din localităţile

CRAIOVA şi CARCEA rămâne în vigoare măsura instituită potrivit

Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului

Dolj nr. 36 din 19.10.2020, de suspendare temporară a activităţilor

didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de

învăţământ, cursurile urmând a se desfăşură on-line (scenariul 3).

Măsura se aplică pentru 7 zile, începând cu data de 03.11.2020, ora

00.00, până la data de 09.11.2020, ora 24.00, urmând a fi reevaluate

săptămânal, în funcţie de evoluţia epidemiologică.

Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată conform procedurii stabilită prin

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului

Dolj nr. 32 din 14.10.2020.

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Instituţiei Prefectului –

judeţul Dolj, la adresa URL:

www. dj. prefectura, mai.gov. ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/

(2) Prezenta hotărâre se comunică tuturor instituţiilor reprezentate în

comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin grija Inspectoratului

pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj.

(3) Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor administraţiei publice

locale din unităţile administrativ-teritoriale nominalizate la art. 1

alin. (1) şi (2), respectiv art. 2 alin. (1) şi (2), prin grija

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj.

(4) Prevederile prezentei hotărâri se comunică instituţiilor publice şi

private, precum şi operatorilor economici, în părţile care le privesc,

spre punere în aplicare, prin grija autorităţilor administraţiei publice

locale din unităţile administrativ-teritoriale nominalizate la art. 1 alin.

(1) şi (2), respectiv art. 2 alin. (1) şi (2), pe raza cărora aceştia

funcţionează.

(5) Prevederile prezentei hotărâri se comunică unităţilor de învăţământ

din judeţul Dolj, în părţile care le privesc, spre punere în aplicare,

prin grija Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.