Sã fim TOTI K1 PENTRU ROMÂNIA, MÂNDRI CÃ SUNTEM ROMÂNI! Asa sã ne ajute Dumnezeu!

„Mândru sã fii român” nu este doar titlul unei melodii.
Nu este doar refrenul unei piese muzicale produsã de Proiect K1.
Nu este doar o expresie.
In aceste cuvinte am adunat respectul si recunostinsa fasã de înaintasi, dragostea fasã de contemporani si bucuria de a trãi pe aceste meleaguri. Am avut norocul sã ne nastem români si crestini ortodocsi, iar pentru acest privilegiu avem datoria spiritualã de a spune mereu de unde venim si cine suntem, ce am trãiþ ce am îndurat si ce ne-a bucurat. Sã-i amintim mereu pe eroii neamului, pentru ca datoritã eforturilor si sacrificiului acestora suntem cunoscusi în întreaga lume si sã ne îndemnãm unii pe ceilalsi sã ne ridicãm la înãlsimea lor.

Textul melodiei trece în revistã câteva dintre cele mai importante realizãri ale românilor, realizãri ce astãzi sunt cunoscute si apreciate in întreaga lume. Chiar dacã suntem un popor mic, dintr-o sarã micã, am fost mereu capabili de fapte mari si am reusit de nenumãrate ori sã fim deasupra celor mai mari si mai puternici si la lupte si la realizãri spirituale.

Sãrbãtorirea Centenarului Marii Uniri a determinat realizarea unui spectacol extraordinar dedicat marelui eveniment si celor care, de la marele rege dac Burebista, au luptat pentru pãstrarea identitasii nasionale, pentru unitate, libertate si neatârnare si pentru credinsa ortodoxã a poporului român. Astfel, în Bucuresti si în peste 20 de comunitãsi importante din România acordurile piesei au vibrat bucuria unui vis împlinit acum 100 de ani. „Mândru sã fii român” nu s-a nãscut de Centenar, ci mai devreme si încet încet a pãtruns în sufletele celor care simt si trãiesc cu dragoste si respect fasã de valorile nasionale. Nu stim cum ar fi fost lumea azi dacã nu ar fi existat românii : Eminescu, Brâncusi, Vuia, Coandã, Paulescu, Poenaru, Odobleja, Basgan si mulsi alsii. Cum ar fi arãtat Europa dacã nu ar fi existat viteji ca Mircea cel Bãtrân, stefan cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Ferdinand I-ul, generalii Eremia Grigorescu si Constantin Prezan, Alexandru Averescu, sau ce am fi fost azi fãrã sacrificiul suprem al sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu si al cãpitanului Grigore Ignat sau al copilei Mãriuca Zaharia. Cu siguransã nu români si cu atât mai pusin mândri.

Melodia nu mai e doar a noastrã a celor de la Proiect K1, suflete de haiduci îndrãgostisi de tradisii, cu inimile mereu în munsii si codrii României si a artistilor ce o interpreteazã împreunã cu noi, fiindcã prin vocea profundã si demnã a ardeleanului Nicolae Furdui Iancu si mãiestria instrumentistilor din Grupul Crai Nou, glasul cristalin precum apa Bistrisei al maramuresencei Paula Seling, cu ritmul sacadat precum marsul militarilor prin Bãrãganul Valahiei al lui Tuan, si trilurile de ciocârlie ale viorii lui Daniel Lazãr, charisma sobrã si impetuozitatea artisticã a actorilor Mihaela si Vlad Rãdescu, credinsa si rigoarea moldoveanului Sorin Francu, ea aparsine tuturor românilor si de aceea dorim sã oferim, în colaborare cu Televiziunea Nasionalã TVR, un videoclip pe care îl dorim si un simbol al sãrbãtoririi Centenarului Marii Uniri, dar si un îndemn la unitate, la prietenie si la respect. Un videoclip în care am asezat crezul nostru si chemarea de a iubi România si pe români.