S-a dat startul la gradaţii

S-a intrat în linie dreaptă în ceea ce priveşte depunerea dosarelor, în 2016, pentru obţinerea, de către cadrele didactice, a gradaţiilor de merit.

„Îşi pot accesa drepturile cadrele didactice care au cel puţin patru ani în învăţământ, cu performanţe deosebite în inovarea didactică în pregătirea elevilor, particularizată.

Durata obţinerii gradaţiilor este de cinci ani, cu un spor salarial de 25% pentru cadrele didactice”, a declarat prof. Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

După depunerea dosarelor, va fi urmat un calendar, care are datele lui clare: în perioada 8-19 februarie 2016 va avea loc detalierea punctajelor aferente criteriilor, de către comisia paritară de la nivelul ISJ Dolj, şi stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ; comunicarea fişelor de evaluare şi a ponderii gradaţiilor de merit – 22-26 februarie; întocmirea şi depunerea, de către candidaţi, a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ – 1-18 martie; depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului, la secretariatul ISJ Dolj (21-30 martie 2016); analizarea dosarelor, de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea Consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate (1-22 aprilie 2016).

În zilele de 26 şi 27 mai, va fi validarea, la ISJ Dolj, a rezultatelor provenite din examinare, în 30-31 mai fiind înaintate listele către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ordinul ministrului fiind emis pe 11 august.