Primăria Craiova începe distribuirea cererilor pentru ajutorul de încălzire .

Primăria Municipiului Craiova anunţă că începând cu data de 15.10.2015 va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzire a locuinţei cu energie electrică, energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016, potrivit O.G. nr. 27/2013 şi H.G.nr.778/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011.