Peste 5.600 de carti funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii imobilelor din comunele doljene!

Peste 5.600 de carti funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii imobilelor din comunele Calarasi, Macesu de Suº Ostroveni si Valea Stanciului, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF). În anul 2018, judetul Dolj ocupa prima pozitie în clasamentul judetelor care au înregistrat cele mai multe imobile prin PNCCF, cu peste 40.000 de carti funciare, eliberate fara costuri pentru cetateni.

Proprietarii a 5.665 de imobile din comunele doljene Calarasi, Macesu de Suº Ostroveni si Valea Stanciului vor primi cartile funciare eliberate gratuiþ începând cu data de 24 octombrie 2018. Primarii celor patru unitati administrative-teritoriale (UAT) au preluat astazi documentele care atesta înregistrarea în evidentele de cadastru si carte funciara a 5.665 de terenuri agricole, cu suprafata totala de 2.981,84 de hectare.
În comunele Calarasi, Macesu de Suº Ostroveni si Valea Stanciului, lucrarile de înregistrare sistematica a proprietatilor pe sectoare cadastrale au început la finalul anului 2017 si au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj

În prezenþ din totalul de 111 UAT-uri din judetul Dolj, trei sunt cadastrate în proportie de suta la suta, iar în alte 106 se desfasoara lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAÞ cât si pe sectoare cadastrale.

„În anul 2018, judetul Dolj a înregistrat o crestere spectaculoasa la capitolul cadastru general, numarul cartilor funciare eliberate gratuit pentru cetateni fiind dublu fata de anul trecut. Sunt optimist în ceea ce priveste pastrarea acestui ritm în realizarea cadastrului general, având în vedere ca, din 2018, fiecare primarie poate solicita finantarea în valoare de 155.000 de lei de doua ori pe an. A doua veste buna este faptul ca, în luna octombrie, ANCPI a publicat în SEAP anuntul privind achizitionarea de „Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din 194 de unitati administrativ-teritoriale”, dintre care patru sunt din judetul Dolj: Leu, Maglaviþ Motatei si Poiana Mare. Finantarea este asigurata din fonduri europene, prin Programul Operational Regional – Proiectul major privind „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de înregistrare a proprietatilor în zonele rurale din România.”, a precizat directorul O.C.P.I. Dolj, Mihai CILIBIU.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuita a tuturor imobilelor (terenuri, cladiri si apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru si carte funciara. PNCCF este finantat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar si din fonduri externe obtinute prin Programul Operational Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiecþ alta sursa de finantare poate fi bugetul local.

Mai multe informatii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, www.ancpi.ro.