Peste 450 de copii descoperã lumea fascinantã a Muzeului Olteniei

Peste 450 de copii au ales sã frecventeze atelierele creative, derulate de cãtre specialistii Muzeul Olteniei Craiova, în perioada iulie – septembrie, la nivelul celor trei sectii expozitionale ale instituþiei (Stiinþele Naturii, Etnografie ºi Istorie-Arheologie), optând astfel pentru participarea creativã la o scoalã „distractivã”, fãrã catalog, note sau scosul la tablã.
Proiectele culturale derulate de institutia muzealã, cunoscute craiovenilor sub denumirea de „BIOS-Art în vacantã”, „Caravana Culturalã”, „Ateliere de artã tradiþionalã”, oferã copiilor, tinerilor ºi adulþilor ºansa sã petreacã o vacanþã de neuitaþ sã descopere, în cadrul atelierelor de creaþie propuse, tainele istoriei ºi arheologiei, microclimatele Olteniei, fascinaþia astronomiei, strãvechile meºteºuguri populare (olãriþ modelaj, sculpturã în lemn, icoane pe lemn, icoane pe sticlã, picturã naivã), cãci toate aceste incursiuni creative sunt realizate cu sprijinul specializat al muzeografilor, cunoscuþilor artiºti plastici ºi creatori populari locali.
Fiecãrui atelier îi dedicãm ºi activitãþi de divertisment ºi socializare (joc, concursuri, poezie, muzicã, joc etc.), cãci copiii sunt autentici, au puterea de a „pune la lucru” imaginaþia, naturaleþea ºi bucuria de joc, ordonându-ºi activitãþile prin diferenþierea punctelor de interes. În cadrul atelierelor de creaþie, nu numai cei talentaþi în arta ºi culturã îºi pot manifesta creativitatea în activitãþile lor, ci orice copil care, încurajaþ îºi exprimã pãrerea, original, ºi în conformitate cu subiectele propuse de specialiºtii instituþiei.
Dacã pe parcursul lunii iulie, în cadrul programul cultural „BIOS-Art în vacanþã”, s-au derulat atelierele de modelaj în lut ºi decoupaje, luna august va continua cu activitãþi specifice art stringului (crearea de tablouri unice folosind fibre vegetale ºi animale), storytelling creative – scrapbookingului (realizarea de jurnale personalizate utilizând material precum fetru, hârtie reciclabilã, ºerveþele în mixa), eco (poveºti de degustat ºi agãþat pe perete) ºi papier mâché ( fãurirea de animãluþe ºi diverse alte obiecte folosind hârtia ca material principal).
Fiecare atelier este structurat pe cinci ºedinþe, iar, la fiecare a doua întâlnire cu participanþii, specialiºtii instituþiei vor prezenta materiale multimedia despre „Animale periclitate ºi vulnerabile din România” (muzeograf drd. Goga Claudia), „Adevãr ºi legendã în lumea florilor: trandafirul ºi garoafa” (muzeograf dr. Chimiºliu Cornelia), „Mamifere fosile de cavernã din Oltenia” (muzeograf dr. Aurelian Popescu), „Incursiune în lumea fibrelor textile” (Irinela Firan), „Creativitatea ºi organismul uman” (muzeograf drd. Lila Gima).
Atelierele creative se vor bucura ºi de susþinerea/participarea voluntarilor din cadrul proiectului „I like the museum”, care vor sprijini participanþii în tainele acestor îndeletniciri!
Proiectul cultural educativ „CARAVANA CULTURALà – MUZEUL ÎN CÃLÃTORIE”, dedicat copiilor cu dizabilitãþi din judeþul Dolj, derulat de Muzeul Olteniei Craiova, în parteneriat cu Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, continuã cu module, precum: „Joaca de-a timpul” – atelier de fabricat pãpuºi ºi mãºti þãrãneºti, „De vorbã cu þãranii mei” – atelier handemade bijuterii/podoabe þãrãneºti/tradiþionale, „Sub semnul Lupului Dacic!” – atelier de colaj, „Hai sã cunoaºtem cerul ºi sã vorbim cu stelele!” – atelier pictura pânzã.
ªi la Casa „Bãniei” – Secþia de Etnografie continuã „Atelierele de artã tradiþionalã”, dupã urmãtorul program: pictura pe lemn, vineri ºi sâmbãtã de la orele 9-11, picturã pe sticlã, marþi ºi joi între orele 9,30-11,30, bijuterii si hand-made, miercuri intre orele 14,30-16,30, ceramicã, sâmbãtã între orele 9-11, sculpturã lemn, luni între orele 10-12.