Joi 23 iulie – Expozitie de carte la Biblioteca Judeteanu Alexandru si Aristia Aman

Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” organizeză joi, 23 iulie, ora 11, sala acad. Dinu C. Giurescu, Expoziția de carte Înalt Preasfinţitul Părinte Acad. Dr. IRINEU ION POPA. Evenimentul este organizat cu prilejul împlinirii a 7 ani de la înscăunarea Înalt Preasfinţiei Sale ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei.

expozitie mitropoliExpoziția cuprinde lucrări ce reflectă activitatea academică a Înalt Preasfinției Sale: Opera, publicaţii în colaborare, traduceri, cuvânt înainte, studii introductive, prefeţe, postfeţe scrise de Înalt Preasfinția Sa, volume tipărite cu binecuvântarea Sa, precum și referințe critice în volume și periodice.

Invitați: prof. univ. dr. Ion Dogaru

  1. prof. univ. dr. Ştefan Reşceanu

prof. dr. Toma Rădulescu

Dintre titlurile expuse amintim:

Irineu, Mitropolitul Olteniei, Substanţa morală a dreptului, Editura  Orizont Juridic, Bucureşti, 2009.

Irineu, Mitropolitul Olteniei, La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand, Les Éditions Basilica du Patriarchat Roumain, Bucharest, 2011.

Irineu, Mitropolitul Olteniei, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. II. Editura  Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012, ediţie de colecţie – Mistică ortodoxă

Irineu, Mitropolitul Olteniei, Iconomia plinirii vremilor în Hristos, Editura  Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013.

Irineu, Mitropolitul Olteniei, Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, Editura  Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014.