Începe procesul de modernizare a Pieţei Dezrobirii

Construită pe actualul amplasament, situat la intersecţia străzilor Dezrobirii şi Traian Lalescu, construcţia ce va fi ridicată va adăposti platoul de legume-fructe, dând posibilitatea comercianţilor să-şi desfăşoare activitatea în condiţii mult mai bune, feriţi de ploaie sau zăpadă, faţă de momentul actual, când comercializarea legumelor şi fructelor se face pe un platou deschis.

Noua hală, de tip open-space, va avea o structură metalică şi un acoperiş în patru ape cu învelitoare din panouri termoizolante, prevăzut cu parazăpezi şi sistem de scurgere a apelor (jgheaburi şi burlane metalice). Platoul agroalimentar va dispune de alimentare cu apă, canalizare şi alimentare cu electricitate, iluminatul fiind asigurat cu tuburi fluorescente.

„Investiţia va fi suportată integral din bugetul societăţii noastre şi ar urma să fie finalizată până la finele acestui an”, a precizat Adrian Dinu, purtător de cuvânt al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

Închiderile exterioare şi comparimentarile interioare Hala nu va avea închideri exterioare şi nici compartimentari interioare, spaţiul fiind conceput pe principiul open-space. Finisaje Pardoseala din beton sclivisit. Elementele structurale vor fi protejate cu un strat de soluţie anticoroziva. Acoperişul va fi de tip şarpantă pe structură metalică în patru ape, cu învelitoare din panouri termoizolante tip sandwich, prevazută cu sistem de scurgerea apelor (jgheaburi si burlane metalice) şi parazapezi.  Se va amenaja o alee pentru accesul auto şi spaţiu de parcare pentru doua autoturisme. Apele pluviale se preiau la nivelul terenului, în acest sens s-au prevăzut rigole carosabile. Apele uzate menajere se preiau cu ajutorul instalaţiilor sanitare prevăzute prin proiectul de specialitate. Împrejmuirea. Se va realiza branşament la reţeaua publică de alimentare cu apă, iar apele uzate menajere se vor deversa prin racord la reţeaua publică de canalizare.

Iluminatul spaţiului se va face prin corpuri de iluminat fluorescente iar necesarul electric pentru diferiţi consumatori va fi asigurat prin prize monofazate.