Fiscul vă numără toți banii din conturi

ANAF va afla zilnic cine își deschide conturi în bănci, cine le închide și ce rulaje efectuează prin ele.

Prevederea intră în vigoare de la 1 ianuarie. Până acum, instituțiile de credit furnizau Fiscului datele despre conturi la interval de două săptămâni, timp suficient ca unii datornici să își deschidă rapid conturi, să ridice banii încasați și să dispară fără urmă.

Băncile vor furniza zilnic Fiscului conturile clienților, începând cu 1 ianuarie 2016. Până acum, băncile furnizau astfel de date o dată la două săptămâni. Prevederea există în Legea nr. 207/2015 care reprezintă noul Cod de Procedură Fiscală și care va intra în vigoare la începutul anului viitor. Articolul nr. 61 din actul normativ enunțat prevede că la solicitarea Fiscului, băncile pot da inclusiv sumele existente în conturile unor persoane fizice și juridice, precum și rulajele efectuate de către aceste persoane, prin respectivele conturi. În rest, zilnic, instituțiile de credit vor furniza către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) date legate de cine a înființat conturi, cine le-a închis și cine este autorizat să ridice banii din acele conturi.
Iată cum sună exact textul de lege, care va intra în vigoare de la anul. „Art. 61. – (1) Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele și/sau soldurile, să furnizeze informații despre conturile deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.
(2) Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informații: a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea“.