Echipe mixte au verificat activitatea din baruri și cluburi din Craiova

În data de 04.11.2015, începând cu ora 10.00 la Sediul Instituției Prefectului județului Dolj, sub coordonarea doamnei subprefect SIMONA MOISE, a avut loc o ședință cu reprezentanții tuturor structurilor deconcentrate din teritoriu vederea stabilirii cadrului organizatoric pentru punerea în aplicare a Planului de măsuri emis de I.G.S.U. în scopul asigurării măsurilor specifice de apărare împotriva incendiului la: cluburi, baruri, discoteci, săli de cinema/spectacole și mall.

Au fost stabilite acțiuni concrete care se vor desfășura în perioada următoare, implicând echipe mixte formate din reprezentanți ai tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul avizării/autorizării și controlului activității obiectivelor din categoria mai sus menționată.

Pe parcursul acestei activități vă vom informa periodic cu privire la constatările desprinse și măsurile dispuse pentru remedierea eventualelor deficiențe.