Din 13 iulie, Primăria şi DGAS Craiova vor distribui produse de igienă persoanelor defavorizate

Primăria Municipiului Craiova și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova anunță că, începând cu data de 13 iulie 2020, se vor distribui produsele de igienă, conform OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

În cadrul programului POAD 2019-2021, conform cadrului legal în vigoare, vor fi distribuite 6 produse de igienă fiecărui beneficiar într-un pachet ce conţine: periuţă de dinţi (5 buc), pastă de dinţi (300 ml), săpun lichid (500 ml), şampon copii (800 ml), şampon adulţi (500 ml), detergent rufe (2700 g).

Produsele vor fi distribuite către categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatarii finali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014, şi anume:

1. Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care se încadrează în ambele categorii prevăzute mai sus beneficiază de pachetele cu produse de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării.

Distribuirea produselor de igienă se face în spaţiul care aparține Liceului Tehnologic Auto – Sala de Sport, situat în Craiova, Bld. Decebal, nr. 105, în zilele de luni până vineri, între orele 8.00 – 13.00.

În vederea respectării măsurilor legale în vigoare pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, beneficiariivor fi programați să se prezinte prin contactarea telefonică realizată de către funcționarii Direcției Generale de Asistență Socială Craiova.

La ridicarea produselor de igienă, beneficiarul drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare trebuie să se prezinte personal,având asupra sa actul de identitate valabil.

Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea acestora, a unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată pe raza municipiului Craiova.

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa la numerele de telefon 0351/428364 și 0351/451680.