Din 1 iulie 2021 in Craiova: Unde și cum poți depune „Declarația de impunere taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice”! Ce ți se poate întâmpla dacă nu o faci!

DECLARAREA ȘI PLATA TAXEI DE SALUBRIZARE

DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE

 1. ACTUL NORMATIV: HCL 183/27.05.2021
 2. CINE DATOREAZĂ?

Toate persoanele fizice beneficiare ale serviciului de salubritate

 • CUM SE DATOREAZĂ?

De către proprietarii unei clădiri cu destinație rezidențială sau mixtă, pentru fiecare persoană care locuiește efectiv la o adresă din municipiul Craiova unde se află o clădire cu destinație de locuit sau mixtă

 • CUM SE DECLARĂ? Dacă dețin în proprietate imobile cu destinație rezidențială:

Anexa 1 la HCL 183/2021 completând datele de identificare ale proprietarului imobilului și primul tabel

 1. Dacă dețin în proprietate imobile cu destinație mixtă:

Anexa 1 la HCL 183/2021 completând datele de identificare ale proprietarului imobilului și al doilea tabel

 1. Dacă dețin în proprietate imobile cu destinație nerezidențială:

Anexa 1 la HCL 183/2021 completând datele de identificare ale proprietarului imobilului și al treilea tabel.

 • CÂND SE DECLARĂ?

Până cel târziu în termen de 60 de zile de la data începerii prestării efective a activităților serviciului de salubrizare în Municipiul Craiova, dată comunicată pe site-ul instituției și în mass-media.

 • CE FAC DACĂ AM O PROPRIETATE NELOCUITĂ?

Completez OBLIGATORIU Anexa 1 la HCL 183/2021 marcând spațiul alocat special pentru acest lucru.

 • TREBUIE SĂ DEPUN DECLARAȚIA CHIAR DACĂ AM O PROPRIETATE ÎN CRAIOVA, DAR NU LOCUIEȘTE NIMENI?
  • OBLIGATORIU.
 • CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU DEPUN DECLARAȚIA?
  • se impun la plată, DIN OFICIU, 3 persoane.
 1.  UNDE SE DEPUN FORMULARELE COMPLETATE?
  1. Electronic, pe adresa de email: taxadesalubrizare@primariacraiova.ro
  1. Electronic, accesând Ghiseul online – depunere de pe site-ul www.primariacraiova.ro, secțiunea e-Servicii
  1. Fizic, toate punctele de lucru ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA și/sau ale DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE sau PRIN POȘTĂ.
 1.  CÂT SE PLĂTEȘTE?

PERSOANELE FIZICE plătesc 11 lei/lună/persoană care locuiește efectiv la adresa declarată.

 1.  CÂND SE PLATEȘTE?
  1. Taxa specială de salubrizare se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare.
  1. Prin excepție, pentru anul 2021, primul termen de plată al taxei speciale de salubrizare este de 60 zile de la data începerii prestării efective a activităților serviciului de salubrizare în Municipiul Craiova, dată comunicată pe site-ul instituției si în mass-media.
 1.  CUM SE PLĂTEȘTE?
  1. În numerar/card bancar prin POS la punctele de încasare ale Primăriei Municipiului Craiova – Direcția Impozite și Taxe;
  1. Plata on line – prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro;
  1. Plata cu ordin de plată, datele beneficiarului plății sunt următoarele:

Beneficiar: Municipiul Craiova, Banca: Trezoreria Municipiului Craiova, cod fiscal beneficiar – 4417214, contul IBAN RO08TREZ29121360206XXXXX

 • Mandat poștal – Contribuabilul se prezintă la oficiul poștal și achită suma ce reprezintă taxa specială de salubrizare.

Descarca de aici declaratia de impunere: