Contractele de finanţare în agricultură se pot prelungi

Cadrul legal naţional privind  închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit a fost modificat pe Guvernul României. Astfel, prin permiterea prelungirii duratei contractelor de finanţare după data de 31 decembrie 2015 se are în vedere selectarea proiectelor funcţionale şi o absorbţie mai mare a banilor europeni.