CODUL DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI
ELABORAT DE CONVENTIA ORGANIZATIILOR DE MEDIA

PREAMBUL

Prezentul Cod Deontologic a fost elaborat de organizatiile membre în Conventia Organizatiilor de Media. Prevederile prezentului Cod Deontologic sunt liber consimtite de jurnalistii membri ai organizatiilor profesionale, patronale si sindicale, semnatare ale Statutului Jurnalistului adoptat de către Conventia Organizatiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9 – 11 iulie 2004.

Aplicarea prevederilor Codului Deontologic se va realiza prin grija organelor specializate ale fiecarei organizatii semnatare a Statutului Jurnalistului. ÃŽn cuprinsul prezentului Cod, notiunea de interes public va fi înteleasa pornind de la următoarele premise :

  • Orice chestiune care afectează viata comunității este de interes public. Acesta nu se rezumă numai la aspectele politice, ci include orice altă împrejurare care prezintă interes pentru comunitate.
  • Interesul public nu priveste doar ceea ce autoritătile consideră că este de interes public.
  • Modul în care functionează si actionează guvernul, autoritătile ori institutiile publice, precum si orice altă entitate care utilizează bani publici sau care afectează interesul comunitătii este de interes public major.
  • Toate actiunile, omisiunile, gesturile si cuvintele demnitarilor, politicienilor si ale tuturor functionarilor publici legate de exercitarea functiei lor sunt de interes public major. Viata privată a acestora este de interes public atunci când are relevantă pentru exercitarea functiei.
  • Având în vedere contributia autoritătilor la gestionarea puterii si a serviciilor publice, critica adusă acestora se bucură de un interes public major.
  • Atunci când nu există un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitată decât de interesul protejării unui alt drept fundamental.
  • Orice informatii privind încălcarea drepturilor omului – asa cum sunt acestea definite în documentele internationale ratificate de România – sunt de interes public major.

1. ROLUL JURNALISTULUI

1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucură de o protectie sporită în exercitarea acestui drept datorită rolului vital, de apărător al valorilor democratice, pe care presa îl îndeplineste în societate.

1.2. Jurnalistul este dator să caute, să respecte si să comunice faptele – asa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat.

1.3. Jurnalistul este dator să exprime opinii pe o bază factuală. În relatarea faptelor si a opiniilor, jurnalistul va actiona cu bună-credintă.

1.4. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenta, injustitia si abuzul de orice fel.

1.5. În demersul său de a informa publicul, jurnalistul este dator să reflecte societatea în ansamblul si diversitatea ei, acordând acces în presă si opiniilor minoritare si individuale. Publicul are dreptul să cunoască nu numai informatiile si ideile primite favorabil sau cu indiferentă ori considerate inofensive, dar si pe acelea care ofensează, sochează sau deranjează. Acestea sunt cerinte ale pluralismului, tolerantei si spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică.

1.6. Profesia de jurnalist implică drepturi si obligatii, libertăti si responsabilităti.

2. CONDUITA PROFESIONALĂ

2.1. Respectarea drepturilor omului în exercitarea rolului său de garant al democratiei, presa are datoria primordială de a respecta drepturile omului. Astfel : 2.1.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumtia de nevinovătie.

2.1.2. Jurnalistul este dator să respecte viata privată a persoanei (inclusiv aspectele care tin de familie, domiciliu si corespondentă). Amestecul în viata privată este permis atunci când interesul public de a afla informatia prevalează. În acest context este irelevant dacă o persoană publică a dorit sau nu să dobândească această calitate. O activitate nu este privată doar pentru motivul că nu este desfăsurată în public.

2.1.3. Jurnalistul este dator să tină cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicati în infractiuni, ca victime sau ca autori, cu exceptia situatiei în care interesul public cere ca acestia să fie identificati, sau la solicitarea expresă a părintilor sau a reprezentantilor lor legali, în vederea protejării interesului superior al minorului. 2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamitătilor, infractiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu exceptia situatiei în care există acordul acestora sau când un interes public major prevalează. De acelasi regim beneficiază si persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităti, refugiati etc.).

2.1.5. Jurnalistul este dator să nu discrimineze nici o persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilităti si să nu instige la ură si violentă atunci când relatează fapte sau îsi exprimă opiniile. 2.2. Regulile redactării 2.2.1. Informatia trebuie delimitată clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile în acest sens.

2.2.2. Jurnalistul va verifica informatiile în mod rezonabil înainte de a le publica si va exprima opinii pe o bază factuală. Informatiile vadit neadevarate, sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice sa creada ca sunt false nu vor fi publicate.

2.2.3. In chestiunile despre care relateaza, jurnalistul trebuie sa faca eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor partilor implicate.

2.2.4. Jurnalistul va respecta in redactare regulile citarii. In cazul citarii partiale a unei persoane, jurnalistul are obligatia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protectia surselor 2.3.1. Jurnalistul are obligatia de a pastra confidentialitatea acelor surse care solicita sa isi pastreze anonimatul sau a acelor surse a caror dezvaluire le poate pune in pericol viata, integritatea fizica si psihica sau locul de munca.

2.4. Colectarea informatiilor

2.4.1. Jurnalistul va obtine informatii in mod deschis si transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigatie este justificata atunci cand exista un interes public si cand informatiile nu pot fi obtinute prin alte mijloace. Se recomanda ca utilizarea tehnicilor speciale de investigatie sa fie mentionata explicit in momentul publicarii informatiilor.

2.5. Abuzul de statut

2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obtine beneficii personale sau in favoarea unor terte parti constituie o grava incalcare a normelor etice si este inacceptabila.

2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri in bani sau in natura sau orice alte avantaje care ii sunt oferite in considerarea statutului sau profesional.

2.5.3. Jurnalistul va evita sa se afle intr-o situatie de conflict de interese. Se recomanda separarea activitatilor editoriale ale jurnalistului de cele politice si economice.

2.6. Independenta

2.6.1. Jurnalistul isi va exercita profesia conform propriei sale constiinte si in acord cu principiile prevazute de Statutul Jurnalistului si prezentul Cod Deontologic.

2.7. Corectia erorilor. Dreptul la replica

2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare in materialele sale. Acolo unde considera necesar, jurnalistul poate sa publice si scuze.

2.7.2. Dreptul la replica se acorda atunci cand cererea este apreciata ca fiind indreptatita si rezonabila.

3. DREPTURILE JURNALISTULUI

3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte si care garanteaza libertatea de exprimare si liberul acces la informatii, precum si la toate sursele de informare.

3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.

3.3. Protectia secretului profesional si a confidentialitatii surselor este in egala masura un drept, dar si o obligatie a jurnalistului.

3.4. Jurnalistul are dreptul la clauza de constiinta. El are libertatea de a refuza orice demers jurnalistic impotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Aceasta libertate deriva din obligatia jurnalistului de a informa publicul cu buna-credinta.

3.5. In virtutea bunei practici de separare a activitatilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza sa atraga contracte de publicitate sau sponsorizare pentru institutia de presa la care lucreaza.

3.6. Jurnalistul se bucura, potrivit legii, de protectia drepturilor de autor.

3.7. Jurnalistul isi afirma dreptul de a fi aparat de catre institutia de presa unde isi exercita profesia, precum si de catre asociatia profesionala ori sindicala care isi reprezinta interesele impotriva oricarei presiuni exercitate contra sa, de natura sa determine o incalcare a conduitei profesionale prevazute de Statutul Jurnalistului si de prezentul Cod Deontologic.

Prezentul statut a fost adoptat de catre Conventia Organizatiilor de Media, la Sinaia, in perioada 9 – 11 iulie 2004.