Actorul Emil Boroghină prezintă la Beijing spectacolul „Recitindu-l pe Eminescu…”

Cu ocazia Zilei Culturii Române, ziua naşterii marelui nostru poet Mihai Eminescu, la Beijing, în organizarea Institutului Cultural Român, va avea loc o amplă manifestare desfaşurată sub genericul „DRAGOSTE NEPREŢUITĂ PENTRU CULTURA ROMÂNĂ: ETERNITATEA EMINESCIANĂ”.
Cu acest prilej, actorul Emil Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, va prezenta recitalul „Recitindu-l pe Eminescu… La steaua care-a răsărit”, iar artistul plastic Constanţa Abălaşei Donosă va expune lucrări inspirate din opera poetului în cadrul expoziţiei „Avem nevoie de Eminescu”.
Manifestările vor începe în ziua de 13 ianuarie 2016 la sediul I C R Beijing cu vernisajul expoziţiei şi conferinţa „Eminescu şi universul poeziei sale”, urmate de recitalul eminescian al lui Emil Boroghină.
Ele vor continua a doua zi cu dezbaterea „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu” în cadrul căreia vor avea loc discuţii între artiştii invitaţi şi profesori şi studenţi de la Universitatea de Limbi Străine din Beijing, Facultatea de Limbi şi Literaturi Est-Europene, Secţia de Limba Română, precum şi studenţi români aflaţi la studii la Beijing.
În ziua de 15 ianuarie, la Şcoala Internaţională „1 Octombrie” din Beijing, va avea loc, cu participarea celor doi artişti, Emil Boroghină şi Constanţa Abălaşei Donosă, evenimentul „ZIUA CULTURII ROMÂNE –EMINESCU, IMAGINI ŞI VERSURI”, organizat de Ambasada României în R. P. Chineză, în parteneriat cu I C R Beijing.
Manifestarea se va încheia in ziua de 16 ianuarie, la Sediul „Asociaţiei Chineze a Studenţilor Reîntorşi din Occident”, când cunoscutul sinolog Constantin Lupeanu, director al I C R Beijing, va vorbi despre „Cultura română, o cultură nepieritoare”, prilej cu care Emil Boroghină îşi va prezenta din nou recitalul.