700 DE LOCURI SCOASE LA CONCURS ÎN INSTITUŢIILE POSTLICEALE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE JANDARMERIEI ROMÂNE

În perioada 07-18 martie 2022, Jandarmeria Dolj desfășoară o nouă campanie de recrutare pentru cei care doresc o carieră militară în Jandarmeria Română, astfel:

La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani sunt scoase la concurs un număr de 350 locuri, din care 3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 2 celor de altă minoritate.

La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni sunt scoase la concurs 350 locuri, din care 3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 2 celor de altă minoritate.
Cererea-tip de înscriere se depune până pe data de 18.03.2022, exclusiv în format electronic, scanat, pe adresa de e-mail: resurse-umane@jandarmeriadolj.ro, iar dosarele se depun personal și în volum complet, până pe 27.03.2022, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj.
Pentru a urma cursurile școlilor militare de subofițeri jandarmi din Drăgășani sau Fălticeni trebuie îndeplinite anumite condiții ce pot fi consultate pe site-ul www.jandarmeriadolj.ro, secțiunea carieră.
Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 22.03.2022, la o dată și într–o locație ce va fi anunțată ulterior, prin postarea în timp util pe pagina de internet a Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj.
Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 31.03 – 06.04.2022 la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, conform unei planificări ce va fi anunțată ulterior (prin postarea în timp util pe pagina de internet a unității).

Proba de verificare a cunoștințelor se va susține în data de 09.04.2022.

Proba de verificare a cunoștințelor se va susține în data de 09.04.2022, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice şi va consta într-un test grilă ce cuprinde subiecte din disciplina limba română, disciplina limbă străină, subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului şi subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic. Tematica și bibliografia de concurs sunt cele prevăzute pe site-ul www.jandarmeriadolj.ro.

Examinarea medicală se va realiza în perioada 18.04–20.05.2022, pentru candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Sunt declarați „Admis” candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 27 mai a.c.
Mai multe informații puteți obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, situat în municipiul Craiova, str. Alexandru Macedonski, nr. 7 sau la numărul de telefon 0251.534223 (Serviciul Resurse Umane).