APIA: Viza carnetului de rentier agricol este obligatorie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( APIA )informează că, în perioada 01 martie – 31 august 2016, în zilele lucrătoare, rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la Centrul judeţean Dolj al APIA, pentru obţinerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de următoarele documente: 1) carnetul de rentier agricol; 2) actul de identitate al solicitantului; 3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original.

În cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie; 4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal.