Centru pentru stoparea abandonului şcolar

Ieri, într-un cadru festiv,  a avut loc inaugurarea oficială a Centrului comunitar de zi pentru copii şi tineri, destinat educaţiei tinerilor între 6-19 ani, proveniţi din comunităţi dezavantajate.

Tinerii vor beneficia de activităţi „after-school”, scopurile fiind prevenirea abandonului şcolar, dobândirea de noi activităţi de viaţă. Manifestarea a beneficiat, pe lângă reprezentanţi ai instituţiilor de asistenţă socială, şi de prezenţa directorului Societăţii Naţionale de Crucea Roşie din România alături de cea a reprezentantului Fundaţiei „Velux” din Danemarca, partener în proiect.