Crucea Roșie: Centrul comunitar de zi pentru copiii și tinerii din Craiova

Crucea Roșie Română deschide, miercuri, 3 februarie, la Craiova, Centrul comunitar de zi pentru copii și tineri.

Prin deschiderea acestui nou serviciu, 500 de copii și tineri din comunităţi defavorizate, cu vârste cuprinse între 6-19 ani, din Craiova și familiile acestora vor fi incluși în activități care au ca scop prevenirea abandonului școlar, dobândirea de noi abilități de viață, precum și îmbunătățirea competențelor personale și sociale.

Zilnic, 50 de elevi in clasele I-4 vor beneficia de o masă caldă și de ajutor la teme. Toate aceste activități vor fi susținute de voluntari ai filialei de Cruce Roșie Dolj – elevi, studenți și cadre didactice.