Poetul Julien Caragea lansează la Teatrul National Craiova volumul de poeme „Poveste de adormit maturii”

Manifestările culturale de la Naționalul craiovean debutează chiar pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, cu lansarea cărții Poveste de adormit maturii (Ed. Diacritic, 2016, Timișoara), cel de-al treilea volum de poeme semnat de Julien Caragea. La lansarea cărții, care va fi prezentată de Nicolae Coande și Horia Dulvac, va participa, alături de autor, editorul și poetul Adrian Bodnaru.
Lansarea va avea loc în spațiul Ia te uită! de la Teatrul Național, de la ora 17.

Julien Caragea (Iulian Caragea) – n. 1958 – este absolvent al Facultății de Filologie, Craiova, secția română-franceză, 1984. Actualmente este profesor de limba franceză în comuna Piscu-Vechi. A publicat volumele de versuri Aria clopotarului nebun, Ed. Genessa, Craiova, 2002, Biciclistul sălbatic, Ed. TracusArte, București, 2012, Poveste de adormit maturii, Ed. Diacritic, Timișoara, 2015. Colaborează la revistele Ramuri, Viața Românească, Mozaic, Argeș, Acolada, România literară, Confesiuni, Familia, Paradigma, etc.
„Iulian Caragea (cu Biciclistul sălbatic, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012) se ţine – cu program şi înverşunare – cît mai departe de sintaxa laxă a cotidianismului autenticist pe care se bizuie mai toată junimea lirică. Ca să se vadă cît mai bine că el o ia în răspăr, Iulian vorbeşte cu eliptice, contorsionează topica şi se joacă de-a vocabularul învechit ori rafinat culturaliceşte. Versurile demonstrează imediat că de un literat e vorba şi că literatul nu se complexează de propria cultură poetică şi nici nu se ruşinează s-o etaleze prin decalcuri (de orice tip) ce fac aluzie la obiceiele de versificaţie ale lui Barbu, Arghezi ori Stănescu. Doar că la Iulian aceste apucături şi întorsături de sintaxă sunt de joacă, nu de principiu poetic; sunt rafinătăţuri, nu responsabilităţi. Mai stă, fireşte, şi ironia (autoironia) de pază, ca nu cumva caligrafia densităţilor, obţinută prin elipse şi alăturări brutale de notaţii, să dea în bombastice ori patetice. Aşa că Iulian se păzeşte de aceste primejdii luînd ceva din stilul poantei soresciene.”
Al. Cistelecan, România literară, martie 2014

“Un poet uimitor de proaspăt, dl prof. Iulian Caragea. Îl citesc (de câteva luni) şi nu mă mai satur: pur şi simplu curat, polisat, talentul acesta excepţional e depăşit doar de gustul nobil, aspru-amar, al semiclandestinităţii în care poetul visează, citeşte şi scrie, complăcându-se, complicându-se, mefient succesului de dragul succesului. Şi iată, în fine, la insistenţe repetate, deşirată mai jos, nuda expresie a suflului său poetic, cult până la anamneză, de un ton firesc, la tot pasul.”
Marian Drăghici, România literară, nr. 27/2011