ISU Dolj a efectuat 85 de controale în baruri cluburi şi discoteci

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj a efectuat în perioada, 4 noiembrie – 15 decembrie, un număr de 85 controale de prevenire la obiective cu aglomerări de persoane din categoria bar, club, discoteci, săli de spectacole, mall-uri sau altele asemenea. Controalele de prevenire au cuprins 81 baruri, cluburi şi discoteci, 2 săli de spectacole şi 2 centre comerciale din categoria mall. Un număr de 13 locaţii planificate nu au putut fi controlate, localurile respective fiind închise publicului pe termen nedeterminat. Totodată, au fost efectuate un număr de 154 de recunoaşteri în obiectivele de mai sus.

La activităţile de verificare desfăşurate inopinat (fără înştiinţarea prealabilă) au participat 155 de angajaţi ai inspectoratului pentru situaţii de urgenţă (din care 12 inspectori de prevenire şi 143 de cadre din subunităţile de intervenţie), 57 de poliţişti, 80 de jandarmi şi 20 de reprezentanţi ai instituţiilor statului având atribuţii de control.

În urma centralizării datelor obţinute până la acest  moment, inspectorii de prevenire au depistat un număr de 264 deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, 22 dintre acestea fiind soluţionate operativ pe timpul controlului, iar 205 fiind sancţionate, aplicându-se 73 avertismente şi 132 amenzi în cuantum de 391.021 lei.

Sancţiunea complementară privind oprirea funcţionării vreunuia dintre obiectivele controlate nu a fost aplicată, nefiind constatate situaţii care să o impună. Eventualele astfel de situaţii vor fi analizate punctual, în baza documentelor de urbanism şi de autorizare puse la dispoziţie de administratori obiectivelor verificate.

Principalele deficienţe constatate pe timpul controalelor au constat în:
– nesolicitarea şi neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;
– neorganizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
– nefuncţionarea, la parametrii normaţi, a sistemelor, instalaţiilor şi mijloacelor cu rol de protecţie în caz de incendiu (instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, instalaţii de detecţie/semnalizare/alarmare, instalaţii pentru iluminatul de securitate, stingătoare de incendiu etc.);
– exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor (instalaţii electrice, instalaţii de încălzire centrală, instalaţii de utilizare a gazelor naturale etc.).