PNDR : Ultimele zile pentru depunerea proiectelor în agricultură

Pe data de 18 decembrie 2015 se vor inchide sesiunile anuale continue deschise în anul 2015 pentru depunerea proiectelor de investiţii în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala ( PNDR ) 2014 – 2020.

Se mai pot depune cereri de finanţare până la termenul limită pentru Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”.

Prin sM 4.2, A.F.I.R. a primit până la acest moment 51 cereri de finanţare, cu o valoare totală de 46,6 milioane de euro. Disponibilul rămas până la închiderea sesiunii este de aproximativ 67 milioane de euro.

Solicitanţii care intenţionează să depună proiecte prin Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” mai au la dispoziţie 9,2 milioane de euro până la finalul sesiunii. Pentru sM 4.2a s-au depus 4 proiecte, însumând 1,14 milioane de euro.

Cererile de finanţare pentru proiectele din sectorul pomicol necesită un timp mai îndelungat de pregătire având în vedere necesitatea eliberării unor avize şi documente suplimentare