46 DE VIITORI POLŢIŞTI ÎN PRACTICĂ LA I.P.J. DOLJ

În perioada 22 februarie – 22 aprilie a.c., 46 de elevi de la Şcolile de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina şi ,,Septimiu Mureşan” Cluj Napoca,  seria 2014-2016, se vor afla în practică la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj. Astfel, treizeci de băieţi şi şaisprezece fete îşi vor desfăşura stagiul de practică la structurile de ordine publică din cadrul poliţiilor municipale şi orăşeneşti, secţiilor de poliţie rurale şi urbane precum şi la posturile de poliţie comunală.

În această dimineaţă, elevii au fost primiţi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, unde a avut loc instruirea lor cu privire la activităţile pe care urmează să le desfăşoare şi conduita pe care trebuie să o adopte pe parcursul stagiului de practică.

Fiecare elev a fost repartizat la un tutore profesional, un poliţist cu vastă experienţă profesională, care are rolul de a supraveghea şi îndruma viitorul poliţist în această perioadă astfel încât la finalul stagiului elevul să dobândească deprinderi practice specifice muncii poliţieneşti, pe care să le îmbine cunoştinţele teoretice, dobândinte în timpul orelor de curs.