Sistemul de colectare selectivã a deseurilor din Craiova, extins la case!

SC Salubritate Craiova SRL a demarat începând din data de 12 septembrie 2016, un proiect pilot de colectare selectivã a deseurilor la nivelul gospodãriilor individuale din municipiu.

6714 abonati ai SC Salubritate Craiova SRL, reprezentând aproximativ o treime dintre clientii societãtii care locuiesc la casã, au primit în prealabil din partea operatorului de salubritate câte un sac galben, destinat depozitãrii deseurilor de plastic si metal (doze de aluminiu), si un sac albastru, pentru depozitarea deseurilor din hârtie si carton.

Pe lângã cei doi saci, proprietarii gospodãriilor individuale au primit si un flyer care contine informatii referitoare la modalitatea corectã de colectare a deseurilor reciclabile si programul de ridicare a acestora, pe zile si strãzi.

Începând din data de 12 septembrie 2016, conform programului, care poate fi consultat si pe site-ul www.salubritate-craiova.ro, sacii galbeni si albastri vor fi ridicati, în zilele anuntate, de lucrãtori ai SC Salubritate Craiova SRL si transportati separat cu un autovehicul special.

Frecventa de colectare a deseurilor reciclabile va fi o datã la douã sãptãmâni, urmând sã fie adaptatã în functie de cerintele utilizatorilor. În program sunt inclusi abonati care locuiesc pe 96 de strãzi din 10 cartiere ale orasului.

„Printre obiectivele pe care le-am stabilit în cadrul acestui proiect se numãrã cresterea cantitãtii de deseuri reciclabile colectate, dar si familiarizarea craiovenilor care locuiesc la casã cu acest sistem de sortare a deseurilor.

În functie de rezultatele pe care le vom avea, proiectul va fi adaptat si extins la toate cele peste 20.000 de case din Craiova”, a declarat Eliza Peta, director general al SC Salubritate Craiova SRL.

Proiectul pilot completeazã sistemul actual de colectare selectivã, implementat în cartierele de blocuri din Craiova începând din anul 2011, în cadrul unui parteneriat încheiat între Primãria Municipiului Craiova, SC Salubritate Craiova SRL si societatea Eco-Rom Ambalaje S.A.

În prezent în Craiova sunt amplasate 223 de containere de colectare selectivã în 87 de locatii aflate pe domeniul public, de unde au fost colectate si valorificate, în cursul anului 2015, peste 200 tone de deseuri reciclabile.

De asemenea, SC Salubritate Craiova SRL oferã posibilitatea agentilor economici si institutiilor publice din Craiova sã colecteze separat deseurile generate, prin încheierea unui act aditional la contractul de prestãri servicii de salubrizare.