A intrat in vigoare! Ordinul de protectie provizoriu pentru protejarea imediata a victimei violentei domestice!

Guvernul a introdus Ordinul de protectie provizoriu, prin care politistii pot înlatura de îndata agresorul din domiciliuGuvernul a introdus Ordinul de protectie provizoriu, prin care politistii pot înlatura de îndata agresorul din domiciliu.

Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei în familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei si înlaturarea agresorului.

Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protectie provizoriu (OPP), un instrument în materie administrativa, care îi va permite politistului sa intervina rapid în situatiile de pericol iminent pentru sanatate si securitatea victimei violentei domestice si sa înlature de îndata agresorul din domiciliu.Ordinul de protectie provizoriu este diferit de Ordinul de protectie (OP), care este deja reglementat prin lege din anul 2012.

Practic, Ordinul de protectie provizoriu este un instrument complementar Ordinului de protectie, care se emite de catre politist de îndata, cu caracter executoriu, fara termen si fara somatie, avand valabilitate de 5 zile, cu posibilitate de prelungire pana la emiterea Ordinului de protectie.

Dupa ce politistul va emite OPP, documentul va fi confirmat de catre procuror, pe baza declaratilor si a probelor stranse de catre politist. Ulterior, procurorul va avea obligatia sa transmita OPP împreuna cu toate dovezile existente la dosar catre judecator, iar acesta se va pronunta prin emiterea unui OP.Prin actuala reglementare, politistul va avea dreptul si obligatia sa se deplaseze la domiciliul victimei, sa intre în domiciliu, chiar si cu forta, si sa emita un OPP prin care sa înlature de îndata agresorul, chiar daca acesta este titularul contractului de proprietate.OPP va fi emis în baza unei Fise de risc, prin care politistul va stabili gradul de risc în baza evaluarii de la fata locului.

Daca riscul pentru victima este crescut sau foarte crescut politistul va emite un OPP, prin care pot fi dispuse urmatoarele masuri pentru agresor:

¢ Evacuarea din domiciliu cu interdictia de a reveni pe toata durata valabilitatii OPP;

¢ Stabilirea unei distante minime de apropiere de victima (de domiciliu, de locul de munca, de scoala, dupa caz);

¢ Confiscarea cheilor, a armelor.OPP si OP vor fi monitorizate de catre politisti, nerespectarea masurilor dispuse prin cele doua instrumente constituind infractiune, pentru care este prevazuta pedeapsa cu închisoarea de la 1 luna la 1 an.

În procesul de monitorizare, politistul va face verificari permanente prin toate mijloacele în vederea respectarii masurilor dispuse pentru agresor (vizite la domiciliu, culegere de informatii de la vecini, serviciul victimei, scoala, dupa caz).

De asemenea, dupa emiterea OPP, politistul se va asigura ca drepturile agresorului sunt respectate prin masuri care vizeaza informarea corecta cu privire la OPP si respectiv îndrumarea si orientarea catre un serviciu social specializat pentru gazduire si consiliere.

De asemenea, pentru agresor, se introduce obligatia de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere (bratara electronica) în urmatoarele conditii:

¢ Agresorul a fost obligat sa pastreze o distanta minima determinata fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de rude ale acesteia, ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de învatamant a persoanei protejate;

¢ Agresorului i-a fost interzisa deplasarea în anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza ori le viziteaza periodic;

Utilizarea sistemului de supraveghere electronica va fi posibila daca victima si, dupa caz, membrii familiei acesteia îsi exprima acordul de a purta un astfel de sistem care permite verificarea respectarii obligatiei agresorului.

Regimul juridic al sistemului de supraveghere electronica utilizat pentru verificarea respectarii masurilor de protectie va fi stabilit ulterior, prin lege. Mentionam ca un astfel de sistem electronic de supraveghere se regaseste în Codul de procedura penala, Legea nr. 253/2013 si Legea 254/2013.

Prin intermediul acestor instrumente se urmareste îmbunatatirea sprijinului acordat victimelor violentei domestice, prin asigurarea unei interventii imediate si coerente. Normele, metodologiile si procedurile vor fi elaborate prin legislatia secundara, aceasta urmand sa fie reglementata printr-un Ordin comun al MMJS si MAI.

Tot în sedinta de astazi, Guvernul a reglmentat si exercitarea profesiei de expert si a celei de tehnician în egalitate de sanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati.

Cele doua profesii au fost introduse în COR (Clasificarea Ocupatiilor în Romania) în anul 2014, respectiv 2015.Mai mult, actul normativ stabileste ca persoanele juridice din sectorul public si din cel privat care au peste 50 de salariati vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician în egalitate de sanse, în limita bugetului destinat cheltuielilor salariale.

Reglementarea celor doua profesii vine în contextul unei preocupari din ce în ce mai mari, la nivel international si european, pentru implementarea principiilor egalitatii de gen în toate domeniile si la toate nivelurile de interventie.

Romania si-a asumat în anul 2015, punerea în aplicare a Angajamentului nr. 1 privind formarea unor specialisti, experti si tehnicieni în domeniul egalitatii de sanse de la nivelul administratiei publice centrale si locale, în cadrul Campaniei „HEforSHE”, initita de UN WOMEN, si s-a angajat ca, pana în anul 2020, 70% dintre cele 1.680 de institutii publice nationale si locale sa aiba experti sau tehnicieni în domeniul egalitatii de sanse. Actul normativ introduce si notiunea de „violenta de gen”, conform definitiei din Conventia de la Istanbul.Informatii suplimentare:
Situatia statistica în domeniul violentei în familie, potrivit IGPR:

Anul 2016

36.664 victime ale violentei în familie;

191 decese precizate de Ministerul Public;

2574 de OP emise, dintre care 743 sunt încalcate.
Anul 2017

20.617 victime ale violentei în familie;

84 decese;

peste 3000 de ordine de protectie emise de instanta;

OP încalcate – 1011.

credit foto: sikhnet.com