Începe distribuirea pachetelor cu alimente pentru persoanele defavorizate

Primăria Craiova şi Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova a anunţat că, începând cu data de 4 decembrie se vor distribui pachetele cu alimente oferite din fondurile bugetului local, către categoriile de persoane aflate în situaţii de risc social din municipiu.

Pachetele conţin următoarea cantitate de alimente: 2 litri ulei, 2 kg zahăr, 2 kg de făină, 1 kg orez şi 1 kg mălai.

Produsele se vor distribui către beneficiarii din următoarele categorii de persoane aflate în situaţii de risc social:

– persoane cu handicap – adulţi şi copii, neinstituţionalizate;

– şomeri care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă;

– pensionarii cu pensii, sau după caz, cu pensii, indemnizaţii şi alte venituri cumulate până la 520 lei/ lună;

– beneficiare de venit minim garantat

– fără venituri care au vârsta peste 60 de ani.

Distribuirea produselor alimentare se face în funcţie de listele transmise de către Casa Judeţeană de Pensii Dolj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, de listele întocmite în baza cererilor depuse de persoanele fără venituri cu vârsta peste 60 de ani şi lista persoanelor beneficiare de venit minim garantat aflate în evidenţa autorităţii locale. Distribuirea alimentelor se face în spaţiul cu destinaţia de sală de sport în incinta Şcolii nr. 32 Alexandru Macedonski din Craiova, Aleea Castanilor, nr. 4, în zilele de luni până joi între orele 800-1630, iar vinerea între orele 800-1400, după cum urmează:

– în perioada 04.12 – 05.12.2017, de la litera A-C;

– în perioada 06.12 – 07.12.2017, de la litera D-G;

– în zilele de 08.12.2017 şi 11.12.2017, de la litera H-M;

– în perioada 12.12 – 13.12.2017, de la litera N-P

– în perioada 14.12 – 15.12.2017, de la litera Q-Z.

Pentru ridicarea pachetelor cu alimente, titularul drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare trebuie să se prezinte cu:

– BI/CI în original;

– cupon de pensie din ultima lună de plată

– carnet de evidenţă vizat la zi – pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj;

– certificate de încadrare în grad de handicap – în original – pentru persoanele cu handicap.

– pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani şi fără venituri, pachetul cu alimente se va distribui în baza unei cereri depuse la sediul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţa Socială a Municipiului Craiova din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14 sau la locul de distribuire.

În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, pachetul cu alimente se va elibera pe bază de:

– declaraţie – formular tipizat ce este pus la dispoziţie de către instituţie;

– BI/CI titular şi persoana împuternicită/reprezentant legal/curator/asistent personal – originale şi copii;

– cupon de pensie din ultima lună de plată – original şi copie;

– BI/CI sau, după caz, ceertificate naştere copil cu handicap – original şi copie;

– certificate încadrare în grad de handicap – original şi copie;

Consultarea tabelelor cu persoanele care beneficiază de aceste produse alimentare se poate face la sediul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, precum şi la locul de distribuire.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la numerele de telefon: 0351428364 şi 0351451686.