Experienţe educative europene pentru 30 de tineri din Poiana Mare şi Vidin

Proiectul educativ „EU intercultural: Photo-Folkloric-Art”, implementat de Asociaţia „EU vreau” din Craiova şi Casa de Cultură „Sf. Teofana Basarab” din Vidin, prin programul Erasmus+, a ajuns la final. Cei 15 tineri participanţi din comuna doljeană Poiana Mare şi 15 tineri bulgari au primit Certificatele Youthpass, care atestă recunoaşterea participării lor directe şi active într-un context european, punând accent pe abilitatea de a învăţa din această experienţă interculturală şi de a se dezvolta personal şi profesional. Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul unui an, în perioada 1 mai 2017 – 30 aprilie 2018, şi a avut ca scop eficientizarea utilizării instrumentelor digitale şi dezvoltarea de competenţe în rândul tinerilor, mizând pe valenţele fotografiei etnografice şi valorizând dialogul intercultural şi tradiţiile în contextul culturii europene.

 

Adrian Barbu, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „George Şt. Marincu” din comuna Poiana Mare, judeţul Dolj:

 

 

În această perioadă, tinerii au luat parte la ateliere de fotografie şi sesiuni de documentare în comunităţi, împreună cu fotografi profesionişti, la ateliere de pictat tiugi şi împletit pănuşe şi s-au implicat în numeroase jocuri, toate în spiritul educaţiei nonformale. Activităţile au urmărit dezvoltarea de abilităţi şi cunoştinţe în domeniul fotografiei digitale, cu accent pe comunicarea verbală şi nonverbală, precum şi pe comunicarea în mediul virtual, stimularea creativităţii şi imaginaţiei în arta fotografică, în general, şi încurajarea pasiunii pentru fotografia etnografică, în special.

Tinerii au făcut mai multe vizite tematice – la Muzeul Olteniei din Craiova şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, la Muzeul de Artă şi Etnografie Calafat, la Cetatea Baba Vida şi alte obiective culturale din Vidin.

 

Mihai Sandu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „George Şt. Marincu” din comuna Poiana Mare, judeţul Dolj:

 

Lucrările realizate de cei 30 de tineri români şi bulgari la atelierele de artă populară, însoţite de fotografii din cadrul activităţilor din proiect, au făcut obiectul unor expoziţii, prezentate anul trecut, dar şi recent, cu prilejul înmânării Certificatelor Youthpass. Expoziţiile pot fi văzute la Liceul „George Şt. Marincu” din comuna Poiana Mare şi la Casa de Cultură „Sf. Teofana Basarab” din Vidin.

Proiectul „EU intercultural: Photo-Folkloric-Art” a fost susţinut de Erasmus+, programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport, care se desfăşoară în perioada 2014-2020. Erasmus+ își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională și să ofere noi oportunități de educație, formare și stagii pentru tineri.