Comercianţii de jucării au fost ţinta controalelor ANPC

În conformitate cu programul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind tematicile de control pe trimestrul II 2016, în perioada 9-20 mai s-a desfăşurat în Dolj o acţiune de control privind modul de respectare a prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor, inclusiv comerţul online. La categoria vânzare directă au fost verificaţi 23 de operatori economici. Valoarea produselor controlate a fost de 4.784,50 lei. În abatere au fost găsiţi 12 agenţi economici. Sancţiunile aplicate au constat în 11 amenzi, totalizând 13.000 lei, şi un avertisment.

Inspectorii de la Protecţia Consumatorului Dolj atrag atenţia că numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorilor şi/sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi trebuie să fie indicate pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte jucăria, adresa trebuie să indice un singur punct de contact. De asemenea, marcajul de conformitate CE trebuie: să respecte principiile generale prevăzute de Regulamentul nr. 765/2008/CE, să fie aplicat în mod vizibil, lizibil şi de neşters fie pe jucărie, pe o etichetă ataşată sau aplicată, fie pe ambalaj, în cazul jucăriilor de dimensiuni mici sau compuse din părţi mici, marcajul poate fi aplicat pe o etichetă sau pe un prospect interior.