Chirii mai mici pentru tinerii care închiriaza locuinte ANL!

Chiriile datorate de persoanele cu venituri reduse care beneficiaza de locuinte ANL vor fi diminuate si vor fi calculate dupa noi criterii, raportate la venitul realizat pe membru de familie, stabileste o Ordonanta adoptata astazi de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Modificarile aduse au scopul sa asigure protectia sociala persoanelor cu venituri mici, prin limitarea cuantumului chiriei, astfel:

Ø Maximum 10% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în functie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe tara;

Ø Maximum 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, daca venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul minim brut pe tara, dar nu depa?e?te 100% salariul minim brut pe tara garantat în plata;

Ø Maximum 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, daca venitul brut pe membru de familie depaseste 100% din salariul minim brut pe tara, dar nu mai mult de 5.000 lei.

Reducerea chiriilor pentru persoanele care beneficiaza de locuinte ANL are loc în conditiile în care, prin Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern, se diminueaza:

Ø Cheltuielile de administrare, întretinere si reparatii de la 1,11% din valoarea de înlocuire a constructiei la maxim 0,8% din valoarea de înlocuire a constructiei;

Ø Coeficientul specific rangului localitatii se extinde între 0,6, specific satelor, si 1, pentru Bucuresti;

Ø Coeficientul de venit scade la 0,8 pentru chiriasii al caror venit pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie;

De asemenea, prin actul normativ, se pondereaza chiriile si cu un coeficient care tine cont de anul de receptie a blocului ANL, care variaza între 0,85 pentru imobilele construite pâna la finalul anului 2004, si urca la 1 pentru cele ridicate începând cu 2016.

Informatii suplimentare:

Programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii este principalul program implementat de ANL. Programul se adreseaza tinerilor cu vârste cuprinse între 18 si 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin ANL si destinate închirierii, persoane care nu îsi permit sa cumpere sau sa închirieze o locuinta de pe piata libera.