CĂSUŢA DIN DUMBRAVĂ

Fundaƫia ANYA în parteneriat cu GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PARADISUL COPIILOR CRAIOVA a lansat proiectul CĂSUŢA DIN DUMBRAVĂ”- PROIECT FINANŢAT DE FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIATŞI MOL ROMÂNIA.

Perioadăimplementare:  01.04.201815.06.2018

Beneficiar: FUNDAŢIA ANYA

Beneficiar final: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PARADISUL COPIILOR CRAIOVA

Locaţieimplementare:Craiova, str. Renaşterii, nr. 1, judeţulDolj.

 

Scopul proiectului:Formarea unor atitudini eco-conştiente şi de dezvoltare a unui stil de viata sănătos prin  implicarea preşcolarilor în acţiuni concrete de cunoaştere  şi intervenţie practică, pozitivă asupra problematicii poluării cu deşeuri a mediului înconjurător.

 

REZULTATE CONCRETE AŞTEPTATE:

R1.Aprox. 300 participanƫi(preşcolari, parinƫi, cadre didactice, personal de îngijirepreşcolari, reprezentantisivoluntariaiFundatiei ANYA) în diverse activităƫiecologice

R2.Amenajarea, igienizareaşiecologizareasuprafetei de 100 mpprinplantarea de puieƫişi deflori, gazonareaparƫială, amplasareamobilierului urbansi a obiectelor hand-made realizate de prescoalarisicadreledidacticedin materialerefolosibile.

R3.Colectarea de hârtie (minim 1500 kg) care va fi predatăunuicentru de colectare.

R4.Elaborareamini-ghidului de educaţiepentrusănătate a preşcolarilor<<NATURĂ-MIŞCARE-SĂNĂTATE: protejează-ţisănătateaşimediulîn care trăieşti!>>.

R5.Aplicareaunui program integrat de educaƫieecologică a preşcolarilor, inclusivprivindimportanƫareciclăriişiadoptareaunuicomportamentprietenosfaƫă de mediulinconjurător.

R6.VoluntariiFundaƫiei ANYA şicadreleunităƫii de învăƫământvordezvoltaabilităƫiîndesfăşurarea de proiectecomunitare, de lucruînechipămultidisciplinară, de transmitere a mesajelor de reciclareşiprotejare a mediuluişimodelelor de dezvoltarecomunitarăsănătoasă.

R7.Înurmaapariƫiilorîn media, a publicarii mini-ghiduluişiaîntâlnirilor cu părinƫii, comunitateavaconştientizaimportanƫareciclăriişiimplicaƫiile negative petermen lung a fenomenuluipoluării.