Asculta Live
LIVE :
De Garda in FM

Activitatea OJFIR Dolj în anul 2017


INFORMARE

A OFICIULUI JUDETEAN PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE DOLJ

PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2017

 

 

OJFIR Dolj are ca obiect de activitate implementarea tehnică şi financiară a FEADR, în conformitate cu procedura specifică de lucru şi calendarul anual al sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanţare (CF) şi prevederile cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).

Activitatea OJFIR Dolj în anul 2017 poate fi rezumată la:

– promovare masuri active prin PNDR 2014-2020.

– activitatea specifică desfăşurată pe servicii.

 

  1. Promovare măsuri active

 

În anul 2017 prin OJFIR Dolj, au fost realizate informări privind modificările şi noutăţile apărute în derularea măsurilor active ale PNDR 2014-2020 prin:

– mass-media

– materiale promoţionale

– discuţii cu beneficiarii şi alte persoane care au vizitat instituţia noastră

– actiuni de informare derulate in localitatile din judetul Dolj conform unui calendar stabilit de AFIR

– postări pe site-ul AFIR.

Promovarile s-au efectuat pentru masurile active (tabelul 1).

Tabelul 1

Măsuri active în anul 2017

Măsuri active în anul 2017
4.1 – Investitii in exploatatii agricole
4.1.a – Investitii in exploatatii pomicole
4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole
4.2.a – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, componenta infrastructura de acces agricola
4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, componenta irigatii
6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale
6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
6.5 – Schema pentru micii fermieri
7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
7.6 – Investitii associate cu protejarea patrimoniului cultural
9.1 – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol
9.1.a – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol
16.4 – Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticală intre actorii din lantul de apriovizionare din sectorul agricol
16.4.a – Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticală intre actorii din lantul de apriovizionare din sectorul pomicol
19.1 – Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala
Schema GBER si de minimis aferenta sm 4.2
Schema GBER si de minimis aferenta sm 4.2.a

 

 

  1. Activitatea specifica OJFIR Dolj în anul 2017

 

Din punct de vedere organizatoric, OJFIR Dolj este structurat pe doua servicii (SAFPD-Serviciul Active Fizice si Plati Directe si SLINA-Serviciul Leader si Investitii Non-Agricole) care cuprind şase compartimente (IT, CARP, Evaluare-SAFPD, Evaluare-SLINA, Implementare-SAFPD, Implementare-SLINA).

Compartimentele Evaluare SAFPD si SLINA au ca obiect de activitate primirea şi verificarea cererilor de finanţare depuse de solicitanţi pentru măsurile finanţate prin PNDR 2014-2020, prin etapele de conformitate şi eligibilitate, în conformitate cu procedura specifică de lucru.

Selecţia CF declarate conforme şi eligibile la nivelul OJFIR Dolj, are loc la nivel naţional în funcţie de punctajul obţinut de fiecare Cerere de finanţare (CF) şi în limita sumelor alocate pentru finanţare pentru fiecare măsură şi sesiune de depunere conform calendarului stabilit de AFIR.

Prin activitatea specifică desfăşurată în anul 2017, OJFIR Dolj a instrumentat un număr de 1.362 cereri de finantare (tabelul 2)

Tabelul 2

Cereri de finantare instrumentate în anul 2017

 

Măsura Număr

cereri de finantare

4.1 – Investitii in exploatatii agricole 217
4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole 3
6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 592
6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 345
6.5 – Schema pentru micii fermieri 4
16.4 – Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticală intre actorii din lantul de apriovizionare din sectorul agricol 3
6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale 172
6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole 7
19.2- Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 19
Total 1.362

 

Compartimentele Implemenare SAFPD si SLINA au ca obiective principale verificarea conformităţii documentelor din dosarele cererilor de plată, verificarea pe teren dosarelor cererilor de plată pentru a stabili eligibilitatea plăţii si intocmirea documentatiei pentru acordarea platilor declarate eligibile.

Prin activitatea specifică desfăşurată în anul 2017, OJFIR Dolj a instrumentat un număr de 1.251 cereri de plata (tabelul 3)

Tabelul 3

Cereri de plată instrumentate în anul 2017

Măsura Număr

cereri de plată

4.1 – Investitii in exploatatii agricole 61
6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 649
6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 404
6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale 122
6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole 4
Masuri de tranzitie SLINA 1
19.2- Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 10
Total 1.251

 

În anul 2017, absorbţia de fonduri europene în judetul Dolj a fost în valoare de 176.125.558,82 lei in echivalent de 38.811.928,75 euro (tabelul 4).

Tabelul 4

Absorbţie fonduri europene în judeţul Dolj, în anul 2017

 

Măsura Plăţi efectuate

(valori nerambursabile)

lei euro
4.1 – Investitii in exploatatii agricole 51.188.158,69 11.285.464,56
6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 86.898.971,10 19.146.464,19
6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 14.747.064,75 3.249.000,00
6.5 – Schema pentru micii fermieri 1755.28 386.71
6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale 20.942.946 4.614.000
6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole 921.417 203.000
19.2- Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 1.425.246 314.000
Totaluri 176.125.558,82 38.811.928,75

 

Având în vedere că OJFIR Dolj este structura internă de execuţie a AFIR-Bucureşti, activitatea specifică se desfăşoară în conformitate cu Procedura internă a AFIR. Unitatea este auditată anual, iar eventualele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii rezultate din auditare sunt implementate cu prioritate, răspunderea fiind în sarcina persoanelor/compartimentelor vizate şi a conducerii unităţii.

Comentarii