Acţiuni preventiv-informative ale poliţiştilor craioveni

Ieri, 16 noiembrie a.c., poliţişti de proximitate din cadrul Secţiilor 3, 4 şi 5 Poliţie Craiova au organizat o serie de acţiuni preventiv – informative prin care s-a urmărit prevenirea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, totodată punându-se accent şi pe prevenirea violenţei domestice.
Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie s-au întâlnit cu elevi ai claselor a IV-a B, din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Traian” şi a IX-a A din cadrul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi’’ fiind dezbătute teme privind adoptarea unui comportament bazat pe respectarea legii şi a normelor sociale, modul corect de păstrare a bunurilor personale, consecinţele apelării nejustificate la serviciul de urgenţă S.N.U.A.U.112, dar şi efectele răspunderii contravenţionale şi penale. 
La Colegiile Tehnologice „George Bibescu” şi „Energetic”, poliţişti din cadrul Compartimentului Poliţia de Proximitate al Secţiei 5 Poliţie au discutat cu peste 120 elevi. Astfel, elevilor participanţi la activitate le-au fost prezentate aspecte referitoare la prevenirea faptelor de natură antisocială comise de către minori sau împotriva acestora, prevenirea abandonului şcolar, precum şi felul în care trebuie să acţioneze pentru a nu cădea victime ale faptelor antisociale.